Dominika Oleś. Politechnika Wrocławska ,,Architektura przemysłowa w twórczości Emila i Georga Zillmannów na Górnym Śląsku na początku XX wieku"

https://quart.uni.wroc.pl/pdf/49/Quart49_04_Oles.pdf

 

 Małgorzata Malanowicz.,,Emil i Georg Zillmannowie".

http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/tworcy/Zillmannowie/Zillmannowie.htm