Kominy trzy.
EC Szombierki posiada trzy zabytkowe ceglane kominy spalinowe, które górują nad okolicą i są widoczne z daleka. Dwa kominy wybudowano w latach 1918-1920.Trzeci wybudowano w 1937 roku.
Kominy zaprojektowała i wybudowała wraz z kanałami spalinowymi Firma ,,H.R Heinicke” z Chemnitz.
Firma istniejąca od 1883 roku wybudowała w latach 1888/1889 najwyższy ceglany komin w Europie o wysokości 140 metrów.
Komin ,,Hohe Esse in Halsbrücke ‘’ ma wysokość 140 metrów, istnieje do dziś i jest zabytkiem przemysłowym i inżynieryjnym i znakiem rozpoznawczym miejscowości Halsbrücke
Co ciekawe firma ,,H.R Heinicke" istnieje do dziś w mieście Düsseldorf i dalej zajmuje się budową kominów i ich remontami.
Dwa kominy EC Szombierki wybudowano o wysokościach 115 metrów . Dziś mają wysokość jeden 112,4m a drugi 115,4 m .Trzeci wybudowany o wysokości 120 metrów dziś ma 117 metrów.
Średnica wylotu kominów u góry to odpowiednio: niższe 5,5 metra a najwyższy 6 metrów.
 
W 1982 roku uległa zniszczeniu ściana zamykająca otwór czopucha komina o wysokości 120 metrów i wysypało się na zewnątrz kilkanaście ton popiołu .Okazało się ,że komin to nie taka prosta sprawa i to w dodatku tak wysoki .Powołano specjalny zespół naukowców. Specjalny zespół z Politechniki Częstochowskiej napisał pracę naukowo- techniczną na temat : ,,Zbadanie przyczyn oraz opracowanie sposobu uszczelnienia cokołu komina murowanego o wysokości 120 m w Elektrowni ,,Szombierki ‘’ w Bytomiu ‘’. Komin rozrysowano. Następnie zostały wykonane obliczenia statyczno -wytrzymałościowe na obciążenie wiatrem ( okazał się niepodatny na dynamiczne działania wiatru). Obliczenia naprężeń własnych od
własnego ciężaru , obliczono warunki rozwarcia spoin w przekrojach, sprawdzono komin na wywrócenie. Obliczenia zawarto w pięciu tabelach. I stwierdzono co następuje ,, Awaria ściany w jednym z otworów wystąpiła najprawdopodobniej przy wysokości zasypania pustki dającej naprężenie na rozciąganie przy zginaniu równe naprężeniom normowym.”
Czyli wszystko jasne !
Kominy podczas ostatniego przeglądu technicznego w 2010 roku wykonanego techniką alpinistyczną nie wykazywały odchyleń od pionu. Natomiast jako bardzo zły określano stan głowic czyli tej najwyższej części kominów .Duże ubytki zaprawy i możliwość wysuwania cegłówek z muru. Stan obręczy kominów i drabin określono jako zróżnicowany do 110 metrów . Powyżej 110 metrów jako zły.
Komin 120 metrów ( 117 ) .Grubość muru głowicy 38 cm . Średnica zewnętrzna podstawy 12,7 m. Grubość muru podstawy 2,5 metra. Trzon na całej wysokości jest wzmocniony obręczami stalowymi z płaskownika spinanymi za pomocą zamków .Obręcze stalowe są zamontowane co 1,6-1,8 m. Komin posiada drabinę komunikacyjną ,szczeble są zamontowane co 33 cm. Niższe kominy mają podobnie ,tylko podstawa jest o średnicy 11,6 m .