Odpis!

 

Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein, E.V.

(Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych),

w Gliwicach.

 

 

466. List polecony.

 

Do

 

Zarządu Kraftwerke Oberschlesien der Gräfl. Schaffgotsch'schen Werke G.m.b.H.,

 

 

Bobrek Górny Śląsk

 

Wasz znak

Wasza wiadomość

Nasz znak

Gliwice Górny Śląsk, 26 września 1936 r.

A.4872/36-C.XII.

z dnia 26.8.1936 r.

Sb./C.-T.2805/36

 

Dot.: Ochrona przeciwlotnicza zakładu.

Nowe budowle ochronne.

 

W odniesieniu do pisma Państwa zarządu głównego z dnia 26 sierpnia br. informujemy zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z panem asesorem górniczym dr. von Braunmühl co następuje:

Nie ma zastrzeżeń co do konstrukcji i obsadzenia stanowiska dowodzenia przy głównej portierni.

Obsadzenie obiektu ochronnego przy głównej portierni w poszczególnych pomieszczeniach ochronnych 5 do 10 powoduje jednak konieczność zmian konstrukcyjnych, ponieważ zgodnie ze sprawozdaniem 1 punkt 70 i 71 nie jest realizowane projektowanie poszczególnych pomieszczeń ochronnych dla sanitariuszy, rannych i osób zagazowanych w taki sposób, żeby były dostępne tylko przez wspólną śluzę gazową, z której korzystać musi również oddział piechoty. Proponujemy zatem, aby obie ściany między pomieszczeniami 6 i 5 oraz 6 i 8 przeciągnąć bez drzwi, a pomieszczenie 6, które obecnie jest przewidziane jako „przedsionek z toaletą”, zostało przekształcone w osobną śluzę gazową dla indywidualnego pomieszczenia ochronnego 7, w którym ma być zakwaterowany oddział piechoty. W tym celu konieczne byłoby również, aby nowa śluza gazowa nr 6 miała osobne wejście poprzez wykonanie drzwi za kanałem kablowym. Ponadto toaleta musiałaby wówczas zostać przeniesiona z pokoju nr 6 dla oddziału piechoty do pomieszczenia 7, a dla sanitariuszy lub dla rannych i osób zagazowanych do jednego z tych trzech osobnych schronów. – Nie ma zastrzeżeń dotyczących budowy schronów tymczasowych w dolnym i górnym kanale północnym. Jednakże w tymczasowej formie rozbudowy w poważnych przypadkach schrony te mogą być zajmowane jedynie przez biernych członków obrony przeciwlotniczej; ponadto należy zatroszczyć się o to, aby nie doszło do zawalenia się błota do dolnego kanału północnego lub schronu tymczasowego w dolnym kanale północnym. - W przypadku budowy nowego, osobnego budynku schronu przeciwlotniczego w górnym kanale północnym należy również zadbać o to, aby nie było możliwe dotarcie do indywidualnego schronu dla ekipy detoksykacji przez wspólną śluzę gazową dla stanowiska dowodzenia II (rezerwowe stanowisko dowodzenia). Wymóg ten można najlepiej spełnić przez wyposażenie pomieszczenia 5 już na szczycie klatki schodowej w osobne wejście z osobną śluzą gazową. W takim przypadku mur należy przeciągnąć między schronami 5 i 2 i nie może on być wyposażony w drzwi łączące.

Kopię rysunków wraz z objaśnieniami załączamy wraz z notatkami ze sprawozdania Okręgowego Górnośląskiego Centrum Poufności ds. Ochrony Przeciwlotniczej.

 

Zarząd:

podpisano Sabaß.