Teczka numer 271.Schron w kanale technicznym Północnym i schron w ,,magazynach".

1920
ZABYTKOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA
EC SZOMBIERKI