Teczka numer 216 .Oczyszczalnia ścieków .

1920
ZABYTKOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA
EC SZOMBIERKI