Rysunki Zilmannów

1920
ZABYTKOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA
EC SZOMBIERKI