Zdjęcia Dariusza Adamka.Rok 2011.

1920
ZABYTKOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA
EC SZOMBIERKI